Om 4 kvadrat


Om 4 kvadrat


4 Kvadrat – personligt, enkelt och äkta


Företaget 4 Kvadrat startades våren 2001 av Kristina Holm, civilingenjör inom husbyggnad. Då hade hon funderat ett tag över hur hon skulle kunna arbeta närmare de duktiga snickerierna runt omkring i Västerbotten. Hon visste att de varken hade tid eller kompetens att göra de ritningar som krävs för att kunna göra större installationer, som exempelvis kök.

Kommen så långt hade hon hittat sin nisch. Sedan dess erbjuder 4 Kvadrat måttbeställda kök i gediget trä och har ett nära samarbete med snickeriindustrin i länet, som med åren tyvärr blivit allt mindre. Efter att hon har upprättat tillverkningsritningar, har industriföretagen stått för själva produktionen. Moderna utdragssystem beställs på annat håll, och integreras på fabrik, så att varje skåpmodul är helt färdig vid leverans till kund. Att det ska vara enkelt för kunden är viktigt.

Om inredningen ska skickas, så använder sig företaget av möbelflyttbil som bär in allt i beställarens bostad. Skåpen är sedan lätta att montera in.
De byggnadssnickare som monterar in inredningen i huset, brukar bli glatt överraskade då de får skruva i riktigt trä. Det vanliga idag är nämligen spånskiva. Kvalité är också ett av ledorden i företaget, på såväl material som bemötande. Personlig service så långt som det bara är möjligt och även om fler underleverantörer som arkitekter anlitas periodvis, strävar 4 Kvadrat alltid efter att samma person ska finnas med under hela processen.
De underleverantörer 4 Kvadrat anlitar inom industrin är miljöcertifierade och den absoluta merparten av materialet i köksinredningarna är trä.

4 Kvadrat – personligt, enkelt och äkta


Företaget 4 Kvadrat startades våren 2001 av Kristina Holm, civilingenjör inom husbyggnad. Då hade hon funderat ett tag över hur hon skulle kunna arbeta närmare de duktiga snickerierna runt omkring i Västerbotten. Hon visste att de varken hade tid eller kompetens att göra de ritningar som krävs för att kunna göra större installationer, som exempelvis kök.

Kommen så långt hade hon hittat sin nisch. Sedan dess erbjuder 4 Kvadrat måttbeställda kök i gediget trä och har ett nära samarbete med snickeriindustrin i länet, som med åren tyvärr blivit allt mindre. Efter att hon har upprättat tillverkningsritningar, har industriföretagen stått för själva produktionen. Moderna utdragssystem beställs på annat håll, och integreras på fabrik, så att varje skåpmodul är helt färdig vid leverans till kund. Att det ska vara enkelt för kunden är viktigt.
Om inredningen ska skickas, så använder sig företaget av möbelflyttbil som bär in allt i beställarens bostad. Skåpen är sedan lätta att montera in.
De byggnadssnickare som monterar in inredningen i huset, brukar bli glatt överraskade då de får skruva i riktigt trä. Det vanliga idag är nämligen spånskiva. Kvalité är också ett av ledorden i företaget, på såväl material som bemötande. 4 Kvadrat vill ge personlig service så långt som det bara är möjligt i inledningsskedet för att vägleda beställaren till en bra planlösning. Det är tidsödande och kostsamt med sena ändringar. Men naturligtvis kan beställaren planera sitt kök själv, till en lägre pris per skåpmodul.

De underleverantörer 4 Kvadrat anlitar inom industrin är miljöcertifierade och den absoluta merparten av materialet i köksinredningarna är trä.